Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin mali hizmetlerinin sunulmasında kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını koordine etmek, analiz, planlama, uygulama, ve eğitim programlarını hazırlamak, bunların hayata geçirilmesini sağlamak ve  yönetim bilgi sistemlerine ilişkin işleri  paydaşlarımızla işbirliği yaparak yerine getirmektir.

VİZYONUMUZ

Kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, yenilikçi ve sorunlara bilimsel yaklaşan bir birim olmak.